2009081401.jpg 

2009.08.08水災之後.
走訪番路.學甲看看果農受損情形

utmost 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()

2009080802.jpg 

 

高 的茶得奬好風光
茶園的風光也好

utmost 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

2009080101.jpg 

                                                            背腳本時露出捕手的架勢

棒球打的好可以當國手
水果種的好是不是也可以當果手

utmost 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

 

2009080104.jpg                                                               

這是推廣台灣安全高品質水果的拍片現場
請來徐媽媽代言

utmost 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()